Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky.

Typy súborov cookies sú

(a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a

(b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať.

Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na týchto adresách…

 

Cookies are small text files that are placed on your computer or device when you visit our website. By using cookies, there is no violation of our law. 122/2013 Z.z. About the protection of personal data, because we do not collect personal data using them or we do not provide them with the intermediaries, Third parties. Each user by viewing this web site agrees to use and store them in their browser. You are cautioned about this when you visit our website and you are expressing your approval by viewing our website further. If a user does not agree with the use of cookies, do not visit our website or actively delete or block cookies. If you refuse to use cookies, you will still be able to visit our site, but some features may not work properly.
Cookies are stored on a user’s computer to allow access to various functions. We use cookies to increase the effectiveness of your visits to our website. We use cookies to store search preferences, such as text size, preferred language, color preferences, etc. Allowing us to easily navigate through our site, and gathering analytical information, such as the number of visitors on our website. Cookies allow us to better gather information about the use of our website. However, we do not collect your personal data and information in their data. Only a unique session ID is saved, which allows us to reload the profile and user preferences on your next visit to the website.
The types of cookies are
(A) sessions cookies that are temporarily stored on a computer or device during a crawl session, and are removed after termination, and
(B) Permanent cookies that are kept on the computer for a longer period of time. These permanent cookies can be deleted by the user.
The majority of browsers offer options for configuring settings, i.e. Browser typically includes options such as Enable cookies, view cookies, disable all or selected cookies, etc. You can find more information about managing cookies at these addresses …