Herní řád soutěže o ceny za 100 000 Kč:

Soutěž probíhá na facebookové stránce https://www.facebook.com/zdravyprotein.cz a instagramovém profilu https://www.instagram.com/zdravyprotein.cz/ a Organizátorem soutěže je web zdravyprotein.cz resp. jeho provozovatel.

Termín soutěže je: 10.4. 2023, 0:01 hod. až dne 30.5. 2023, 23:59 hod.

Soutěžní ceny v soutěži jsou tyto 3:

  1. cena: zásoba sportovní výživy v hodnotě 10 000 Kč a 50 000 Kč v hotovosti
  2. cena: zásoba sportovní výživy v hodnotě 10 000 Kč a nový iPhone 14 PRO.
  3. cena: zásoba sportovní výživy v hodnotě 10 000 Kč

Výherce bude vybrát ze všech fanoušků facebookového a instagramového profilu soutěže. Podmínkou v účasti je pod soutěžní reklamu vložit komentář, který bude označovat kamaráda, se kterým se soutěžící rozdělí o výhru, a musí být fanouškem facebookové stránky nebo instagramového profilu soutěže. Po skončení termínu soutěže vybere organizátor soutěže výherce losováním. Organizátor vylusuje 3 výherce s tím, že první vylosovaný vyhrává 1. cenu, druhý 2. cenu, třetí 3. cenu.

Ceny budou výhercům předány nejpozději do 10 dnů od skončení soutěže prostřednictvím kurýrní služby na adresu, kterou výherce dodá. Výherce budou kontaktování přes svůj profil na Facebooku a Instagramu a mají povinnost zaslat kontaktní údaje a adresu Organizátorovi soutěže tomto termínu. V případě, že údaje nedodají, nárok na výhru u nich zaniká.

Organizátor soutěže si vyhrazuje možnost měnit herní řád této soutěže. Výhry v této soutěži nejsou právně vymahatelné. Výherce soutěže zveřejní organizátor na svém facebookovém a instagramovém profilu do 3 dnů od ukončení soutěže.

V Praze dne 10.4. 2023